Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła realizuje podstawę kształcenia ogólnego przygotowując uczniów do podjęcia nauki w gimnazjum.

Szkoła realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne,

3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagajace rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi,

4) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2017 16:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Gozdera
Ilość wyświetleń: 530
23 maja 2017 16:27 (Mirosław Gozdera) - Zmiana treści zakładki.
23 maja 2017 16:24 (Mirosław Gozdera) - Dodanie nowej zakładki.